hem
om molpe
karta
gästbok
aktuellt i molpe
bilder från molpe
molpe i pressen
stormlyktan
molpe skola
molpeboden
bönehusföreningen
fiskargillet
hem & skola
jaktföreningen
marthaföreningen
motorklubben
skifteslaget
ungdomsföreningen
>> blanketter
AnvändarID:
Lösenord:
Molpe Evangelisk-Lutherska Bönehusförening r.f. grundad 1938 är en ideell förening, som har hand om underhållet av bönehuset och som koordinerar dess verksamhet. Föreningen har ca. 300 medlemmar. Medlemsavgiften är 10 € – välkommen med!

Egen bykyrka!
Bönehuset, som sedan 1980-talet kallas Molpe bykyrka, firade 50-årsjubileum hösten 1995. Till jubileét inköptes en ny orgel.

I bykyrkan ordnar Korsnäs församling symöten för de äldre och scoutverksamhet för barnen i åk 1-6. Här firas gudstjänster, andakter och olika familjehögtider såsom begravningar och dop. Följ med församlingens annonsering i Kyrkpressen.

För privat användning erlägges en hyra om 70 €, dessutom ser man till att det är snyggt och städat. Storstädningar skötes som talkoarbete, också övriga uppgifter utföres på frivillig väg.

Alla hjälps åt!
Anna-Mi Björkqvist är fastighetsskötare och passar värmepannan. Martin Palmqvist har en extra nyckel. I övrigt hjälper alla styrelsemedlemmar till så gott vi kan.

Om du har frågor eller förslag, tag kontakt med någon av oss.

Guy Kronqvist, ordförande, tfn 044 4101 821
Anna-Mi Björkqvist, tfn 050-3638 056
om föreningen
nyheter
galleri
styrelsen
Copyright © 2006, Molpe Byaråd. All Rights Reserved.