hem
om molpe
karta
gästbok
aktuellt i molpe
bilder från molpe
molpe i pressen
stormlyktan
molpe skola
molpeboden
bönehusföreningen
fiskargillet
hem & skola
jaktföreningen
marthaföreningen
motorklubben
skifteslaget
ungdomsföreningen
>> blanketter
AnvändarID:
Lösenord:
Sommaren 2006 kan vi blicka tillbaka på som aktiv och händelserik.
Vasabyggdens marthadistrikts sommarsamling den 28 juni med Molpemarthorna som värdar blev alltigenom lyckad. Ett glatt och trevligt program uppskattades livligt av de nästan 300 marthorna som samlats denna sommarkväll.

På Molpedagen den 9 juli hade vi marthor kontaktat Margot Enström som ledde allsången i paviljongen. Margot trivdes bra i Molpe, hon ville återkomma, vilket resulterade i en visafton i Dalton Pub i oktober. Margot och några medlemmar från Visans vänner i Vasa sjöng och spexade, och publiken var med på noterna under allsången. Marthorna stod som arrangör tillsammans med Molpe UF och Kultur- och biblioteksnämnden i Korsnäs.

Under hösten gjordes en undersökning om en ny mattvättbrygga som skulle placeras uppe på landbacken. Ur miljöhänseende ett viktigt alternativ och med ett förbud att tvätta mattorna i havet hängande i luften. Gamla bryggan är slut efter att i 25 år tjänat folk från när och fjärran.

Ritningarna är nu klara och om finansieringen kan ordnas skall arbetet påbörjas nästa sommar. Att inreda lagerrummet i ekonomibyggnaden vid Marthagården till ett väv- och hobbyrum blir vårt nästa planerade projekt inkommande verksamhetsår.

Efter årsmötet i januari fortsätter vi våra träffar var tredje vecka med olika temakvällar unde vårvintern.

En önskan om flera nya aktiva medlemmar är alltid aktuell i vår förening. Välkommen med!
om föreningen
nyheter
galleri
styrelsen
Copyright © 2006, Molpe Byaråd. All Rights Reserved.