hem
om molpe
karta
gästbok
aktuellt i molpe
bilder från molpe
molpe i pressen
stormlyktan
molpe skola
molpeboden
bönehusföreningen
fiskargillet
hem & skola
jaktföreningen
marthaföreningen
motorklubben
skifteslaget
ungdomsföreningen
>> blanketter
AnvändarID:
Lösenord:

Molpe befolkades troligen på 1200-talet av fiskare och fångstmän från Sverige som anlade fiskeläger på denna sida av Kvarken och i Molpe.

Molpeborna är kända för sina egna företag och sammanslutningar. Företagsamheten har alltid varit kännetecken för byn och här övervägdes gatubelysning redan år 1937 bland delägarna i byns eget elbolag, Molpe Elektricitetsandelslag. Därför var det helt naturligt att man i Molpe byggde Finlands första vindkraftspark med 4 st vindmöllor där grön el produceras idag till nätet. Vindkraftsparken invigdes redan i november 1991 och har årligen ett stort antal besökare, bl.a. president Tarja Halonen har besökt anläggningen.

Fisket och sjöfarten har alltid varit en av de viktigaste inkomstkällorna i byn. I dag finns det aktiva och framgångsrika företagare inom fiskförädlingen som har vunnit nationella priser och fått flera utmärkelser för sina utsökta fiskprodukter.

På 1870-talet började molpeborna ”segla ved och sand” till Vasa och verksamheten tilltog vartefter behovet av brännved ökade i Vasa. Vedtransporterna var den tidens specialnäring i Molpe. Ännu fram till 1950-talet var ved- och sandtransporterna i gång med speciella båtar som kallades ”haxar” eller ”vedhaxar”. Som mest fanns ett 15-tal ”haxar” i byn på 1920 och 1930-talet. Denna transportnäring sysselsatte ett 50-tal bybor på den tiden. Jobbet på en vedhax var ett slitsamt och tungt arbete, ja rent av ett ”syndastraff” ansåg en del ungdomar.

Pälsfarmningen kom tidigt till byn och har varit en av förutsättningarna för att de företagsamma molpeborna har kunnat leva gott och bo kvar i Molpe. Ännu i dag är byn ett ställe med många pälsfarmer och t.o.m. flera såkallade ”fryserier” eller egentligen är det foderfabriker. Den största foderfabriken, Molpe Frys Ab, förser många pälsfarmer i Österbotten dagligen med pälsdjursfoder.

Namnet Molpe har skrivits på många olika sätt och i en urkund från 1491 skrevs byns namn som Mockepää. Senare har namnen Måitäpä, Moikepä, Moickopä och Moijckipä använts. Dessa benämningar utvecklades så att på 1800-talet skrevs byns namn som Moikipää eller Moikepää. I talspråk användes Moipe och Moippe.

Namnet Moikipää användes från 1905 i poststämpeln fram till 1960-talet. Namnet Molpe hade börjat användas allmänt då och Korsnäs kommun anhöll om att byns namn skall ändras till Molpe i början på 1960-talet. Postverket tog i bruk namnet Molpe 1.1.1963 och Lantmäteristyrelsen beslöt om namnändringen den 19 mars 1964.

Namnet Moikipää lever dock kvar speciellt hos en del finskspåkiga mänskor men det officiella namnet är Molpe på både svenska och finska.

I Molpe bor det ca 550 personer och i byn finns det ca 90 företag. Nästan varje hushåll är delägare i ett företag eller är själva egna företagare. Kanske är byn en av de mest företagsamma byarna i Finland?

Största delen av befolkning som inte är företagare pendlar dagligen till närliggande kommuner eller städer. Flygfältet i Vasa är endast 20 minuters väg från Molpe. Städer som Helsingfors och Stockholm når du på mindre än två timmar.

I Molpe finns många olika företag inom de mest olika branscher. I byn finns det företag som jobbar med att tillverka plastskidor för snöskotrar, flytbryggor, vapensmiden, metallföretag, bil- och karosseriverkstäder, städ- o fastighetsservice, byggfirmor, transportföretag, restaurang, jordbyggnadsföretag, VVS-firma, växthus, IT-företag, bokföringsbyråer, hårfrisörer, pälsfarmare, jordbrukare, fiskare, o.s.v. I denna livskraftiga by finns givetvis bank, post, butik, skola, daghem och fullständig kommunal service.

Molpe har under flera år haft en positiv befolkningsutveckling och byn lockar till sig nya inflyttare. Byn är ett paradis för den som gillar att bo nära havet med en god service inom någon kilometer, utöva jakt och fiske, ägna sig åt olika sportaktiviteter vid Waterloo anläggningarna, simma vid den fina simstranden eller bara njuta av byagemenskapen och den fina naturen.

I byn finns ett stort antal sommarstugor som allt mera blir året-om-bebodda. Till stugorna på Bredskär är det korta avstånd. Här finns vattenledning, el, trådlöst bredband, postutdelning och annan service som gör det attraktivt att bo året om vid en havsstrand där naturen gör sig påmind varje minut.

Talkoandan i byn är suverän och ett stort antal föreningar finns i byn. Molpe Uf, Waterloo sportområde med skjutbanor, vandringsled och skidspår, Havsbastun Stormlyktan och mycket annat har byggts under de senaste åren med enorma talkoinsatser av byns invånare. Under SÖU-rock ställde en fjärdedel av byns befolkning upp som serverare, vakter och arrangörer vid festivalen.

Kort sagt. - Molpe är ett paradis på jorden.

Du är Välkommen hit till oss!

Molpe Byaråd r.f.
Copyright © 2006, Molpe Byaråd. All Rights Reserved.