hem
om molpe
karta
gästbok
aktuellt i molpe
bilder från molpe
molpe i pressen
stormlyktan
molpe skola
molpeboden
bönehusföreningen
fiskargillet
hem & skola
jaktföreningen
marthaföreningen
motorklubben
skifteslaget
ungdomsföreningen
>> blanketter
AnvändarID:
Lösenord:
Molpe Skifteslag

Molpe Bys Samfällighet förvaltar byns gemensamma skogsmark samt vattenområden. I samfälligheten ingår även den tillandsmark som finns längs stränderna.

Samfälligheten har ca 800 mantalsägare.

Molpe begravningsplats
Begravningsplatsen i Molpe sköts av en kommitté som lyder under Molpe bys skifteslag.

Vid årsstämman 23.3.2007 valdes följande medlemmar till begravningsplatskommittén för en 3-årsperiod:
Ulla Backgren, ordf, Rune Björkqvist, Susanne Häggdahl, Martin Palmqvist, Etel Ribacka och Petra Sundholm.

Som kontaktperson för gravplatser fungerar Petra Sundholm, tel 050-3092 962.
Följande service erbjuds på begravningsplatsen under sommarmånaderna juni-augusti:
- Plantering och bevattning 42 €/grav. Ingår en större blomma samt kantblommor
- Om andra blommor önskas, tillkommer 16 € för andra blommor
- Endast bevattning av grav kostar 25 €/grav
Kontaktperson Ulla Backgren tel 050-3711 280.

Gräsklippning och skötsel av begravningsplatsen utförs i sommar av Camilla Häggdahl.
om föreningen
nyheter
galleri
styrelsen
Copyright © 2006, Molpe Byaråd. All Rights Reserved.