Molpe Marthaförening

Molpe Marthaförening r.f. är en aktiv byaförening som bildades 1934. Eget hus, Marthagården, har vi haft sedan 1939. Medlemsantalet är ca 20 varav 15 är aktiva. Vi samlas till möte ca en ggr per månad. Mötesprogrammen består bl.a. av delgivning av cirkulär från distrikt och förbund, livliga diskussioner om aktuella samhällsproblem, konsumentupplysning mm och sist men inte minst så dricker vi kaffe, skrattar och skämtar i en härlig social samvaro och gemenskap.

Vi hyr ut Marthaservisen för olika tillställningar. Servisen är en både mat- och kaffeservis för ca 150 personer. Vi hyr även ut ett partytält för 40 personer samt ”Smidjon” och Marthagården för kurser m.m. Vi välkomnar gärna nya medlemmar och aktiva kvinnor till vår förening.

Föreningens kontaktperson är Nina Hollsten, tfn 050-5932212