Molpe Bönehusförening

Molpe Evangelisk-Lutherska Bönehusförening r.f. grundad 1938 är en ideell förening, som har hand om underhållet av bönehuset och som koordinerar dess verksamhet. Föreningen har 300 medlemmar. Medlemsavgiften är 10 € – välkommen med!

Egen bykyrka

Bönehuset, som sedan 1980-talet kallas Molpe bykyrka, firade 50-årsjubileum hösten 1995. Till jubileét inköptes en ny orgel. I bykyrkan hålles Kyrkans Barntimme och symöte. Här träffas scouterna, mamma-barngrupperna och här firas gudstjänster, andakter och olika familjehögtider såsom begravningar och dop. Följ med församlingens annonsering i Kyrkpressen.

För privat användning erlägges en hyra om 80 €, dessutom ser man till att det är snyggt och städat. Storstädningar skötes som talkoarbete, också övriga uppgifter utföres på frivillig väg. Anna-Mi Björkqvist är fastighetsskötare och passar värmepannan. Martin Palmqvist har en extra nyckel. I övrigt hjälper alla styrelsemedlemmar till så gott vi kan.

Om du har frågor eller förslag, tag kontakt med någon av oss:

Janne Heikkilä, ordförande, tfn 2802 321

Anna-Mi Björkqvist

Martin Palmqvist

Leena Enberg

Ralf Rusk

Jan-Henrik Häggdahl

Måns Holming