Molpe fiskargille

 

Molpe fiskargille administrerar fisket och fiskevården i Molpe. Det är lätt att få fisketillstånd. Molpebor kan bli medlemmar i fiskegillet. Åt utbyss säljes dags-,

vecko- och säsongkort. Fisketillstånd säljes på ortens bank.

 

Fiskargillets kontaktperson är

Björn Eriksson, tfn 050-5575197

Paul-Anders Lindholm, tfn 050-3269762