Om Molpe

Molpe befolkades troligen på 1200-talet av fiskare och fångstmän från Sverige som anlade fiskeläger på denna sida av Kvarken.

På 1870-talet började Molpeborna ”segla ved och sand” till Vasa och verksamheten tilltog vartefter behovet av brännved ökade i Vasa. Vedtransporterna var den tidens specialnäring i Molpe. Ända fram till 1950-talet var ved- och sandtransporterna i gång med speciella båtar som kallades ”haxar” eller ”vedhaxar”. Som mest fanns ett 15-tal ”haxar” i byn på 1920 och 1930-talet. Denna transportnäring sysselsatte ett 50-tal bybor på den tiden. Jobbet på en vedhax var ett slitsamt och tungt arbete, ja rent av ett ”syndastraff” ansåg en del ungdomar.

Pälsfarmningen kom tidigt till byn och har varit en av förutsättningarna för att de företagsamma Molpeborna har kunnat leva gott och bo kvar i Molpe. Ännu i dag är byn ett ställe med många pälsfarmer. Den största foderfabriken, Molpe Frys, förser dagligen många pälsfarmer i Österbotten  med pälsdjursfoder.

 

Namnet Molpe har skrivits på många olika sätt och i en urkund från 1491 skrevs byns namn som Mockepää. Senare har namnen Måitäpä, Moikepä, Moickopä och Moijckipä använts. Dessa benämningar utvecklades så att på 1800-talet skrevs byns namn som Moikipää eller Moikepää. I talspråk användes Moipe och Moippe.

Namnet Moikipää användes från 1905 i poststämpeln fram till 1960-talet. Namnet Molpe hade börjat användas allmänt då och Korsnäs kommun anhöll om att byns namn ska ändras till Molpe i början på 1960-talet. Postverket tog i bruk namnet Molpe den 1 januari 1963 och Lantmäteristyrelsen beslöt om namnändringen den 19 mars 1964.

Namnet Moikipää lever dock kvar  hos en del finskspråkiga, men det officiella namnet är i dag Molpe på både svenska och finska.

 

I Molpe bor det cirka 550 personer och  det finns ungefär 90 företag i byn. Av de Molpebor som inte är företagare pendlar de flesta till närliggande kommuner eller städer. Flygfältet i Vasa är endast 25 minuters väg från Molpe, så städer som Helsingfors och Stockholm når du på mindre än två timmar.

Företagsamheten har alltid varit kännetecken för byn och här övervägdes gatubelysning redan  1937 bland delägarna i byns eget elbolag, Molpe Elektricitetsandelslag. I Molpe byggdes Finlands första vindkraftspark med fyra vindmöllor, Ella, Bella, Stella och Hella. Den invigdes i november 1991 och producerade el i många år. Möllorna blev till sist föråldrade och utslitna och monterades ner 2017.

Fisket och sjöfarten har alltid varit en av de viktigaste inkomstkällorna i byn. I dag finns det aktiva och framgångsrika företagare inom fiskförädlingen som har vunnit nationella priser och fått flera utmärkelser för sina utsökta fiskprodukter.

I Molpe finns många olika företag inom de mest olika branscher. I byn finns det företag som jobbar med att tillverka plastskidor för snöskotrar, flytbryggor, vapensmed, metallföretag, bil- och karosseriverkstäder, städ- och fastighetsservice, byggfirmor, transportföretag, restaurang, jordbyggnadsföretag, VVS-firma, växthus, IT-företag, bokföringsbyråer, hårfrisörer, pälsfarmare, jordbrukare och fiskare. Här finns dessutom restaurang, bank, skola och daghem.

 

Molpe har under flera år haft en positiv befolkningsutveckling och byn lockar till sig inflyttare. Byn är ett paradis för den som gillar att bo nära havet med en god service inom någon kilometer, utöva jakt och fiske, ägna sig åt olika sportaktiviteter vid Waterloo-anläggningarna, simma vid den fina simstranden eller bara njuta av byagemenskapen och den fina naturen.

I byn finns ett stort antal sommarstugor, där många bor året om. Till stugorna på Bredskär är det korta avstånd från byn. Här finns vattenledning, el, trådlöst bredband, postutdelning och annan service som gör det attraktivt att bo året om vid en havsstrand där naturen gör sig påmind varje minut.

Talkoandan i byn är suverän och det finns ett stort antal föreningar i byn. Molpe Uf, Waterloo sportområde med skjutbanor, vandringsled och skidspår, Havsbastun Stormlyktan och mycket annat har byggts under de senaste åren med enorma talkoinsatser av byns invånare.

Välkommen!