Molpe ungdomsförening Enigheten r.f.

Molpe Ungdomsförening Enigheten r.f. är en förening som ordnar danser, sommarteater, ungdoms- och barnverksamhet med mera för Molpe by i Korsnäs och hela dess omnejd. Molpe UF har blivit utsedd till årets förening av SÖU både åren 2001 & 2018.

Föreningen styrs på en ideell basis av en styrelse som jobbar för föreningen på sin fritid. Molpe UF har, enligt de flesta, den naturskönaste paviljongen i Österbotten.

Dansplatsen är belägen vid Molpe strömmen och är en viktig del av övriga föreningars, företags och övriga sammanslutningars samt privatpersoners verksamhet i nejden. Dessutom används föreningens utrymmen för bröllop, allsångskonserter, födelsedagskalas och så vidare. Minst femtusen besökare rör sig årligen på området.

Molpe UF har som mål att både föra traditionsenligt program vidare samt att hänga med i den samhälleliga utvecklingen. Detta är viktigt för att såväl ung som gammal skall uppskatta föreningens verksamhet. Styrelsen tar därför med tacksamhet emot idéer som kunde utveckla verksamheten.

Kontaktuppgifter:
E-post molpeuf@gmail.com
Ordförande Emelie Reinilä, tel 050-3108140.
Hyresansvarig för paviljongområdet, Marcus Granqvist, tel 050-4941949
Hyresansvarig för Fias Inn, Linda Backgren-Holm tel. 050-557 5178
PR och annonser, Tina Backlund 050-4007215
I annonsärenden: Skicka gärna i första hand informationen till molpeuf@gmail.com.

Besöksadress Molpe paviljong: Sjövägen 298 Molpe
Besöksadress Fias Inn: Sjövägen 11 Molpe

Våra evenemang

Följ våra föreningssidor på Facebook eller på Instagram för mer info om våra kommande evenemang.

Uthyrning
Vid uthyrning av paviljong, pub, och servering kontakta hyresansvarige Marcus Granqvist på telefon eller skicka e-post till molpeuf@gmail.com minst en vecka på förhand.

Hyresregler

Städanvisningar för Molpe paviljong

Alternativ:

1) Hela området

 • Helghyra: 550 EUR fredag – söndag.
 • Heldagshyra: 400 EUR fredag – söndag.
  200 EUR måndag – torsdag. Till dessa priser tillkommer 24 % moms.
 • 200 EUR tillkommer i vintertillägg från 01.10-30.04 (+ 24% moms).

2) Serveringshuset inklusive Daltons

 • Helghyra: 300 EUR fredag – söndag.
 • Heldagshyra: 200 EUR fredag-söndag.
  100 EUR måndag – torsdag. Till dessa priser tillkommer 24 % moms.
 • 100 EUR tillkommer i vintertillägg från 01.10-30.04 (+ 24% moms).

3) Fias Inn

 • Helghyra: 150 EUR fredag – söndag.
 • Heldagshyra: 100 EUR fredag – söndag.
  50 EUR måndag – torsdag. Till dessa priser tillkommer 24 % moms.
 • Hyra för LAN är 3 EUR/deltagare (inkl. 24 % moms).

4) Övrigt

 • Hyra för servisen vid Molpe paviljong 1,50 EUR / kuvert (oberoende hur stor del av servisen som används)
 • Övriga tjänster, (exempelvis iordningställande, städning etc) 30 EUR / timme / person.
 • Barnkalas på Fias in i föräldrars sällskap på helgdag 50 €/dag.
 • Hyra av ljud och ljusutrustning 100 EUR
 • Till dessa priser tillkommer 24 % moms.

Föreningar från Molpe håller möten gratis i Uf:s utrymmen.