Understödsföreningen för Molpe by r.f.

I mitten av 2000-talet, när sammanslagningsivern och vurmen över stora enheter slog till med full kraft igen, började kommunernas framtid allt oftare diskuteras. Frågan var om Korsnäs kommun skulle finnas kvar i framtiden. Nu vet vi att Korsnäs kommun fortsättningsvis är självständig, men situationen är ändå osäker. Med denna osäkerhet för ögonen började man allt oftare diskutera hur det skulle gå med små enheter och gemenskaper, som till exempel Molpe, om Korsnäs kommun upphörde att existera. Sannolikheten för att en större kommunal organisation skulle satsa på att utveckla eller ens upprätthålla nuvarande servicenivå i Molpe får anses obefintlig. Såväl skola som daghem finns idag i byn. Vem vet dessutom vad som kommer efterfrågas i framtiden?

Det var någonstans i det här perspektivet som en tanke på att förekomma snarare än förekommas började gro inom Molpe uf. Molpeborna har genom alla tider skött sina egna angelägenheter och skaffat det som behövts, vare sig det har gällt telefonledningar, el, rinnande vatten, tv-antenn, vägbelysning, bykyrka eller begravningsplats. Inom uf-styrelsen diskuterade man 2010 – 2011 om det skulle gå att skapa en ny aktör i Molpe – en neutral sådan som kunde fungera som bakgrundskraft och i framtiden också förvalta det kapital som ackumulerats i byn genom åren. Första tanken var att grunda en stiftelse som skulle kunna bidra med privatfinansiering av projekt som föreningar och sammanslutningar i byn driver. Det visade sig dock att en stiftelse inte var lämplig i det skedet, eftersom administration och tillhörande kostnader var otympligt stora i förhållande till eventuellt grundkapital. Stiftelsen skulle äta upp sig själv så att säga. Därför bestämde man sig för att bilda en förening.

På allhelgona 2012 ordnade Molpe uf en stor tillställning i paviljongen som blev kallad ”Stiftelse kickoff ”. Drygt 200 Molpebor deltog i den lyckade festen. Kvällen bestod i en trerättersmiddag kring bord med vita dukar och man dansade till band med Molpeanknytning som San Marino & Linda, Friquorifires och Bredskär Blues Brothers. All inkomst från kvällen, öronmärktes för den kommande stiftelsen eller föreningen. På allhelgona 2013 upprepade uf sedan bravaden genom att ordna ”Molpe uf:s hösttrick”. Dessa medel tillsammans med en donation från Korsnäs Andelsbank komma att bli grundkapitalet till understödsföreningen. Ett första möte hölls den 24 augusti 2013 på restaurang Strand-Mölle, där deltagarna beslöt grunda Understödsföreningen för Molpe By rf. Efter diverse turer med att få föreningens stadgar godkända och föreningen införd i föreningsregistret lyckades detta den 24 februari 2014. Därefter kunde medlen från initiativtagarna överföras till den nya föreningen enligt beslut av Molpe uf:s årsmöte den 23 februari 2014. Därmed var banden till ungdomsföreningen kapade och Molpe uf kvarstod endast som initiativtagare till den nya föreningen.

Understödsföreningen för Molpe By kommer framöver att arbeta för byns fortsatta utveckling genom att främja ökad inflyttning och hålla kvar skola, daghem med mera i byn. Vidare hoppas vi på sikt att Understödsföreningen ska kunna ackumulera ett sådant kapital att man kan delta med bidrag till föreningar och sammanslutningar som vill åstadkomma något i byn. I framtiden kanske service som idag ses som kommunala angelägenheter, som skola, dagvård och äldreboende, blir områden där vi behöver bli aktivare på bynivå för att kunna behålla den nivå vi önskar.

Understödsföreningen äger denna hemsida.

Föreningens e-post: stodmolpe@gmail.com

Styrelsen 2020: Daniel Forsman, ordförande, Emma Granlund, Stefan Krook, Merja Hietaharju-Tuuri och Niklas Näsman. Ersättare i styrelsen: Marica Häggman och Jens Juthström.

Kontakt: stodmolpe@gmail.com, Daniel Forsman 050-33 93 808, Emma Granlund 044-57 77 599

Hur blir jag medlem i understödsföreningen?

Understödsföreningen har ingen medlemsavgift utan enbart en anslutningsavgift på 10 €. Betala in till kontot nertill och märk ”anslutningsavgift”.

Korsnäs Andelsbank
IBAN: FI83 5552 0820 0095 88
BIC: OKOYFIHH

Föreningen tar gärna emot bidrag, gåvor och testamenten med mera. Pengarna används för att utveckla Molpe by!