Föreningar

Understödsföreningen för Molpe by r.f.

I mitten av 2000-talet, när sammanslagningsivern och vurmen över stora enheter slog till med full kraft igen, började kommunernas framtid allt oftare diskuteras. Frågan var om Korsnäs kommun skulle finnas kvar i framtiden. Nu vet vi att Korsnäs kommun fortsättningsvis är självständig, men situationen är ändå osäker.

Läs mer…

Molpe ungdomsförening Enigheten r.f.

Molpe Ungdomsförening Enigheten r.f. är en förening som ordnar bland annat danser, sommarteater, ungdoms- och barnverksamhet.  Föreningen drivs på ideell basis och har enligt många den naturskönaste paviljongen i Österbotten.

Läs mer…

Molpe jaktförening

Molpe jaktförening är en sammanslutning av jägarna i Molpe by. Föreningens målsättning är att befrämja förnuftig jakt, viltvård och sportskytte. För dessa ändamål arrenderar den jakträtten på nästan alla mark- och vattenområden i byn, samt har del i skjutbanan vid Waterloo.

Läs mer…

Molpe Bönehusförening

Molpe Evangelisk-Lutherska Bönehusförening r.f. grundades 1938 och är en ideell förening som har hand om underhållet av bönehuset i Molpe, som sedan 1980-talet kallas Molpe bykyrka. Föreningen  koordinerar även dess verksamhet.

Läs mer…

Molpe fiskargille

Molpe fiskargille administrerar fisket och fiskevården i Molpe. Det är lätt att få fisketillstånd, och Molpebor kan bli medlemmar i fiskegillet. Åt utbyss säljes dags-, vecko- och säsongkort. Fisketillstånd säljes på ortens bank.

Läs mer…

Molpe Marthaförening

Molpe Marthaförening r.f. är en liten aktiv förening som bildades 1934. Föreningen har utrymmen och utrusning till uthyrning och de ordnar program och evenemang för alla åldrar!

Läs mer

Molpe bys skifteslag

Skifteslagets uppgift är att handha de samfällda ägornas planmässiga skötsel och utnyttjande för delägarnas gemensamma bästa. Skifteslagets delägare sammankommer årligen till delägarstämma för att besluta i ärenden, som berör skifteslagets förvaltning och verksamhet.

 Läs mer…

Molpe Sjöräddare

Molpe Sjöräddare rfs uppgift är att rädda liv på vattnet. Vår verksamhet går ut på att utbilda alla aktiva medlemmar i besättningen så att de klarar av alla tänkbara räddningsuppdrag. Målet är att ge de frivilliga sjöräddarna sådana kunskaper och färdigheter att de säkert och effektivt kan agera på våra båtar.

Läs mer…

Molpe Hem och Skola

Beslut om att bilda en Hem och Skola-förening i Molpe togs i oktober 1995. I januari 1996  valdes den första styrelsen. Föreningens syfte är att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller undervisning och fostran i förhållande till skola och samhälle och arbeta för samarbete mellan hem och skola i Molpe by. För att uppnå sitt syfte samarbetar föreningen med skolans officiella organ samt bedriver informationsverksamhet, ordnar diskussionstillfällen, utflykter samt annat som befrämjar ett gott samhälle.

Läs mer…

Föräldraföreningen Tulavippan

Föräldraföreningen Tulavippan r.f är en föräldraförening som representeras av daghemsbarnens föräldrar och en daghemsrepresentant. Föreningen grundades 2013 när Molpe daghem Tulavippan inledde sin verksamhet. Föreningens uppgift är att stöda daghemmets verksamhet och sätta en guldkant på barnens och personalens dagisvardag.

Läs mer…