Föräldraföreningen Tulavippan

Föräldraföreningen Tulavippan r.f är en föräldraförening som representeras av daghemsbarnens föräldrar och en daghemsrepresentant. Föreningen grundades 2013 när Molpe daghem Tulavippan inledde sin verksamhet.Föreningens uppgift är att stöda daghemmets verksamhet och sätta en guldkant på barnens och personalens dagisvardag. Detta görs dels genom att erbjuda program och verksamhet, dels genom materialanskaffning. Föräldraföreningen står t.ex. för inköp av en stor mängd böcker, spel, pysselmaterial, sparkcyklar, tramptraktorer, lego, pulkor, gymnastikredskap, gungor, kompost och odlingar ute på gården. Dessutom jobbar föreningen även med att upprätthålla kontakt och samarbete med daghemspersonal och övriga parter som arbetar för barnens bästa samt med att lägga fram initiativ och kontakta myndigheter och förtroendevalda för att påverka beslutsfattandet.

Föreningen håller cirka 5-6 styrelsemöten per år och på årsmötet i oktober väljs ny styrelse. Föräldraföreningen Tulavippans styrelse för verksamhetsåret 2018-2019 är ordförande Anna Vest, viceordförande Thomas Norrgård, kassör Kenneth Vestberg, sekreterare Anders Kronstrand och ledamöterna Charles Söderman och Jonne Yli-Ikkelä. Alexandra Kronstrand fungerar som daghemmets representant.

Kontaktuppgifter: fftulavippan@gmail.com är eposten och per telefon är 050-323 71 84 (Anna Vest).