Sagt om Molpe

Bo i Molpe, jobba internationellt – Live in Molpe, work around the Globe

Jag trivs superbra med att bo i Molpe. Varje dag pendlar jag till energiklustret i Runsor, Vasa, som består av cirka 5000 arbetsplatser. Resan från Molpe till energiklustret tar endast 20-25 minuter beroende av årstid. Lika lång tid tar det till flygfältet i Vasa. Hemma i Molpe kan jag ladda batterierna efter en intensiv jobbvecka, utomlands eller på kontoret. Infrastrukturen mellan Molpe och Vasa är också rätt bra och det är många Molpebor som varje dag pendlar norröver för att tjäna sitt levebröd. För mig utgör kombinationen ett spännande internationellt arbete i energiklustret med en avslappande boende i Molpe med fiske, jakt, havet, båtliv med mera den perfekta kombinationen.

I like very much to live in Molpe. Every day I take my car to the energy cluster in Runsor, Vaasa, which consist of approximately 5000 jobs. The trip between Molpe and Runsor takes only 20-25 minutes depending on the weather conditions. Home in Molpe I can recharge my batteries after an intensive week at work, abroad or at office. The infrastructure between Molpe and Vaasa is pretty good and many persons living in Molpe drive the same route as I do each day. For me the combination of working in an international company plus living Molpe is perfect. From work I get my challenges while in Molpe I can recharge my batteries with fishing, hunting, boat live, swimming etc.

Jonas Lindholm